by

Opdag branden med branddetektering

Branddetektering er en metode, hvorpå man kan opdage brande, der er ved at opstå og på den måde inddæmre dem, så skaderne bliver så minimale, som det er muligt. Eller helst helt undgå at de opstår.

Den slags findes der forskellige metoder til, hvor man blandt andet kan isolere det ramte område, så branden ikke breder sig, eller man kan implementere udstyr, der er med til at hindre brandens generelle udbredelse eller ligefrem er med til at dæmre den eller slukke den helt.

Udstyret kan være af mange forskellige anordninger, der, som det bliver anført halv indirekte, både kan være noget, der afhjælper brandens udbredelse, hvis den er opstået, men det kan også være en detektering, altså en undersøgelse af området, bygningen, lageret eller lignende, hvor man undersøger, hvor brandfaren er størst, og hvordan man bedst muligt sørger for, at man kan sikre hver kvadratmeter bedst muligt mod brande.

Det er noget, som firmaet Nextech.dk ved alt om via deres mange års erfaring med professionelle tilknyttede fagfolk, der kan lave en helheds- og delvurdering af, hvad man skal gøre ved det enkelte firma med branddetektering for, hvordan man installerer det bedste udstyr til at undgå brande. 

Firmaer som kraftvarmeværter eller industrivirksomheder, hvor man arbejder med meget stort brandbart materiale på et stort sted, eller hvor der er brug af åben ild, kan have god grund til at bruge branddetektering.

For selvom man som virksomhedsejer måske mener, man har tjek på tingene, og der aldrig har været en ulykke med brande, så kan det være de områder, man ikke har tænkt over eller de farer, man ikke kan se, der udvikler sig til katastrofebrande.

Faresignaler kan blandt andet være vekslende temperaturtilstande, som man måske som arbejdende folk ikke lige opdager i forbifarten, eller hvis der er antydning til, at der kan udvikle gas-lækager, eller nogle gnister kan udvikle sig til brande, man ikke lige har fokus på.