by

Skruetvinger til gavn og hjælp

Skruetvinger hjælper til ved mange forskellige formål for både privatpersoner, amatørhåndværkere og de professionelle udddannede fagfolk, hvorfor der findes forskellige formål, man har brug for skruetvinger til, og forskellige slags udformninger og typer af dette værktøj.

Det vil vi komme lidt nærmere ind på i dette indlæg, som bestemt ikke skal ses som en udtømmende afhandling af, hvad man bruger skruetvinger til og hvilke slags, der findes, men eventuelt som påmindelse og inspiration til, hvorfor skruetvinger er sådan et vigtigt værktøj.

Benyttelsen ligger lidt i navnet, da en skruetvinge er sammensat således, at man skruer på en ende, som så nærmer sig den anden ende, og man så i mellem kan lægge et remedie, andet værktøj eller arbejdsredskab, man skal holde fast, eller sætte den som forsikring mod, at noget rykker sig eller som i forlængelse af et system med flere skruetvinger, hvor man skal holde noget større på plads, holde det sammen eller lignende i en kort overgang.

En skruetvinge skal således ikke ses som en fast løsning på at holde noget sammen, men mere som en midlertidig løsning, der gør blandt andet håndværkerarbejde nemmere at udføre.

Ved første øjekast kan en skruetvinge måske for nogle ligne en større udgave af en papegøjetang, men hvor sidstnævnte netop skal bruges til at skrue noget ud eller på plads med, så er skrueanordningen på en skruetvinge til for, at man kan holde noget fast.

Disse materialer, man kan indsætte i en skruetvinge, kan så være alt fra træ, plader, metal, jern, gummi eller noget helt, helt andet, hvorfor man kan få skruetvinger i forskellige størrelser og endepartier, der kan skåne materialet, der bliver lagt ind i en skruetvinge, eller skruetvingen bliver sat om, hvis man vil undgå, at skruetvingen efterlader mærker.

Med en skruetvinge kan man gøre det nemmere at save, skære og holde ting sammen, der for eksempel skal limes på plads, når man ikke har en slagbænk til rådighed til at gøre dette arbejde.