by

Tag en uddannelse som speditør-elev!

“Hvad skal du være, når du bliver stor?”

Den sætning er du nok blevet tudet ørerne fulde af, da du var lille, når enten dine forældre, deres venner eller dine bedsteforældre spurgte dig, hvad du agtede at bruge din tilværelse på, når du blev ældre.

Selvom verden har forandret sig, så stilles der ofte stor lighedstegn mellem, hvad det enkelte individ laver til daglig for at forsøge sig selv og hvad, vedkommende er for en person.

Det er jo det, man mener, når man som ældre og voksen bliver spurgt: “Hvad laver du så?” 

Her menes den voksne udgave af det indledende spørgsmål i denne artikel om, hvad man arbejder med til daglig. Det er – og har længe været – den samlede opfattelse og forståelse for et menneske med sin identitet, når andre skulle forsøge at sætte dem i en bås.

Nu om dage er mennesker blevet gode til at bryde den sociale arv, så man kan blive, hvad man vil og gerne noget, der har en højere akademisk rang end den, ens forældre eller bedsteforældre havde.

Det har også medført, at der kommet mange flere uddannelsesmuligheder frem på markedet, som man kan afprøve, og mange gange skal man forsøge sig et par gange, før man finder ens rette hylde i livet.

Så den store udfordring er at finde noget, der både drives af ens passion, kompetencer, udfordrings-lyst og noget, som man kan identificere sig med at være. 

I den forbindelse tror vi, at en uddannelse som speditørelev kan opfylde stort set alle disse drømme og udfylde alle disse parametre for dig.

I det følgende vil vi forklare lidt nærmere om denne målrettede uddannelse, hvor man bliver speditør, hvilke slags opgaver det medfører, og hvilken spændende verden man ender med at begå sig i.

Du vil komme ud i en branche, der – netop – har med shipping og spedition at gøre i en stor transportbranche, hvor stort og forskelligt gods skal transporteres og distribueres over lange afstande og over landegrænser.

Du får et stort ansvarsområde, da det bliver din opgave at koordinere de store leverancer fra udgangspunktet til slutdestinationen og således kunne kommunikere retvisende og korrekt mellem både lager, transport, kunde og chef med videre.

Der er således tale om mange udfordringer, hvor det gælder om at have tungen lige i munden og bevare det kølige overblik, da det bliver din udfordring at sørge for, at al relevant information bliver videregivet efter foreskrivelserne fra de relevante instanser.

En uddannelse som speditørelev kan give store opleveser på mange områder og berøringsflade med mange forskellige genstande.